Χαρακτηρίστηκαν ως «προβασικά» μητρικά τα δέντρα από 8 (οκτώ) Ελληνικές εμπορικές ποικιλίες ελιάς: Αμφίσσης, Χονδρολιά Χαλκιδικής, Κορωνεϊκη, Κουτσουρελιά, Λιανολιά Κέρκυρας, Μεγαρείτικη, Στρογγυλολιά και Τσουνάτη,  καθώς και 2 (δύο)  Ισπανικές: Arbequine και Picual.

Η ύπαρξη χαρακτηρισμένης «προβασικής» μητρικής φυτείας ποικιλιών ελιάς, αποτελούσε ζητούμενο πολλών ετών της Ελληνικής γεωργίας, λαμβάνοντας υπόψη την σημαντικότητα της καλλιέργειας και την οικονομία που συνδέεται με την αλυσίδα αξίας της ελιάς.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας οι Έλληνες φυτωριούχοι, που πληρούν τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας, δύναται πλέον να εγκαταστήσουν «βασικές» μητρικές φυτείες και να παράξουν πιστοποιημένα δενδρύλλια ελιάς, με εξασφαλισμένη την «ποικιλιακή ταυτότητα», την «καθαρότητα», την καλή και ομοιόμορφη ανάπτυξη των φυτών και την καλή κατάσταση φυτοϋγείας.

Η σχετική ανακοίνωση του ΕΛΓΟ ΔΜΗΤΡΑ χαρακτηρίζει «σημαντικό σταθμό στην Ελληνική γεωργία και ειδικότερα στον κλάδο της ελαιοκομίας, αποτελεί ο χαρακτηρισμός 10 (δέκα) εμπορικών ποικιλιών ελιάς ως «προβασικών» μητρικών, ο οποίος επιτεύχθηκε από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου (ΙΕΛΥΑ) στα Χανιά».

Μετά από μια επίπονη διαδικασία ετών, μέσω εποικοδομητικής συνεργασίας των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ) με τον επίσημο διατηρητή των ποικιλιών ελιάς (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ/ ΙΕΛΥΑ) και την καθοριστική συμβολή του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου, ολοκληρώθηκαν οι επίσημοι έλεγχοι και χαρακτηρίστηκε η μητρική φυτεία ως «προβασική».  Ο χαρακτηρισμός έγινε στο ΙΕΛΥΑ, υπό την επίβλεψη και τον συντονισμό του ερευνητή ελαιοκομίας Δρ  Γ. Κουμπούρη καθώς και την αμέριστη συμπαράσταση της Διοίκησης του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, του ΥπΑΑΤ και της Ένωσης Φυτωριούχων Ελλάδας.

Πηγή: www.agronews.gr